شارژ حساب کاربری

موجودی کیف الکترونیکی شما : 

لطفا مبلغ موردنظر خود را جهت افزایش موجودی حساب کاربری وارد کنید و سپس بر روی دکمه شارژ حساب کلیک کنید.

در صورتی که مبلغ مورد نظر شما در لیست مبالغ از پیش تعریف شده نیست گزینه سایر مبالغ را انتخاب کنید و در نوار روبروی آن مبلغ مورد نظر خود را بدون واحد تومان وارد کنید و سپس بر روی دکمه شارژ حساب کلیک کنید.

چند پتانسیلی

پروژه‌هایی که در طراحی آنها به این نکته توجه شده، که امکان استفاده برای چندین موضوع را داشته باشند.
دانلود هر پروژه (فایل) به صورت کامل و لایه باز


نمونه‌های بیشتر